Klienti

Skultes ciema dienas centrs
Rēzeknes Augstskola, Inženieru fakultāte
Rīgas Stradiņa universitāte
Sanatorija „Belorusija”
Latvijas Mākslas akadēmija
Skrundas muiža
Pasūtītājs: Anderson baltic
Saieta nams
Pasūtītājs: Saieta nams
AS Privatbank
Pasūtītājs: AS Privatbank
Rautakesko birojs.
Pasūtītājs: Rautakesko
Birojs, Rīgā, Smilšu ielā 18
Pasūtītājs: SIA Anderson Invest